Enter your keyword

Tin Tuyển Sinh

Sinh viên sẽ nhận được những gì khi du học Úc ngành kinh doanh tại Đại học Deakin?

Sinh viên sẽ nhận được những gì khi du học Úc ngành kinh doanh tại Đại học Deakin?

Mỗi khóa học tại trường Kinh doanh Đại học Deakin đều chú trọng việc mang đến kiến thức nền tảng sâu rộng cùng kinh nghiệm làm việc dựa trên những tình huống thực tế cho sinh viên. Được hỗ trợ, công nhận bởi các tổ chức nghiên cứu và ngành công nghiệp hiện đại, khóa […]