Chọn ngành công nghệ sinh học (biotechnology) tại Đại học Deakin?

Chỉ trong vài thập niên, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế hiện đại và phát triển. Mặc dù có nhiều đổi mới, song nông nghiệp vẫn...

Giải đáp ngành Khoa học môi trường là gì tại Đại học Deakin Úc

Ngành Khoa học môi trường tại Deakin Nếu bạn muốn bảo tồn động thực vật cho thế hệ tương lai, nghiên cứu hệ sinh thái nước ngọt và vùng biển đa dạng hoặc đóng góp...