Không lo thất nghiệp khi du học Úc ngành điều dưỡng

Có khoảng 18% sinh viên quốc tế chọn ngành điều dưỡng khi du học Úc, xếp thứ 2 về chọn lựa ngành học (sau khối ngành STEM), theo Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Nâng cao cơ hội xin định cư Úc khi du học ngành điều dưỡng

Có khoảng 18% sinh viên quốc tế chọn ngành điều dưỡng khi du học Úc, xếp thứ 2 về chọn lựa ngành học (sau khối ngành STEM), theo Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Du học Úc ngành điều dưỡng tại Đại học Deakin với cơ hội ở lại làm việc đến 2 năm

Tại sao nên du học Úc ngành điều dưỡng tại Đại học Deakin?

Du học Úc ngành điều dưỡng tại Đại học Deakin - top 25 khóa học tốt nhất thế giới. SV được thực tập ngay từ năm 1, lấy bằng đôi với học phí không...