Home Sự kiện - Học bổng Hội thảo du học Đại học Deakin

Hội thảo du học Đại học Deakin

Hội thảo du học Úc: Sau Covid-19, ngành nào sẽ thu hút nhân lực?

Covid-19 tuy rằng đã khiến cho nhiều sinh viên phải tạm gác hoặc thay đổi kế hoạch đi du học của mình, nhưng đó cũng là cơ hội để các bạn có thể trau...
Lê Đức Phước (bạn nam hàng thứ nhất, bìa phải) rất hào hứng với khóa học tại Deakin

Hội thảo du học Úc ngành công nghệ thông tin: Định hướng tương lai...

Hội thảo du học Úc ngành công nghệ thông tin Đại học Deakin ngày 18/05/2018: Cơ hội duy nhất gặp chuyên gia để có định hướng nghề nghiệp tốt hơn. Trực tiếp tìm hiểu...